Impressum

Kursana Eesti OÜ

Merivälja Pansion
Ranniku tee 48
12113 Tallinn
Estonia
Mail: kursana@kursana.ee
Web: www.kursana.ee

Volitatud esindajad

Ulf Bieschke, CEO
Anella Stimmer, CEO
Mail: kursana@dussmann.ee

Registrikoodiga

Tallinn, Nr. 10463646

Registered Office

Kursana Eesti OÜ
Merivälja Pansion
Ranniku tee 48
12113 Tallinn
Estonia

 

 

Kontseptsioon, kujundus ja tehniline teostus

NORDSONNE IDENTITY GmbH
Linienstraße 153, 10115 Berlin
www.nordsonne.de

Tekst

Kursana GmbH
Schützenstraße 25, 10117 Berlin
www.kursana.de

 

 

Õiguslik teade

Kõik andmed, tekstid ja pildid on DUSSMANN AG & Co. KgaA omand. Nende kasutamine ärilisel otstarbel on keelatud.

Teade
​​​​​​​DUSSMANN AG & Co. KGaA ei võta vastutust ega anna garantiid, et sellel veebilehel esitatud teave on täpne ja täielik.

Hamburgi Föderaalkohus tegi 12. mail 1998. aasta otsuse, millega tunnistas, et linke teistele veebisaitidele pannes võtavad kodulehe autorid endale osalise vastutuse nende veebisaitide sisu eest. Kohtu sõnutsi saab seda vältida üksnes nii, et autorid distantseerivad ennast sõnaselgelt lingitud lehtede sisust. See veebisait sisaldab linke teistele internetiallikatele. Me väidame kindlalt, et meil puudub igasugune mõju lingitud veebisaitide disaini ja sisu üle ning seetõttu ütleme lahti kõikide lingitud lehekülgede sisust. See väide kehtib kõikide selle saidi lehekülgede suhtes, mis sisaldavad välistele saitidele viivaid linke või ribareklaame.

Andmekaitse​​​​​​​
Meie saidi lehekülgedel registreerumisel võidakse küsida teilt isikuandmeid. See on vabatahtlik. Teie isikuandmed salvestatakse ja neid töödeldakse kooskõlas Saksamaa andmekaitse eeskirjadega. Meie veebisaidil kogutud isikuandmeid kasutatakse teie päringu töötlemiseks. Selliste andmete kasutamine konsultatsiooni, reklaami või turu-uuringute eesmärgil vajab teie sõnaselget nõusolekut. Te võite igal ajal taganeda oma nõusolekust edaspidiseks töötlemiseks.

Automaatselt kogutud andmed,mis ei ole isikuandmedKui te külastate Dussmann Service’i veebisaiti www.dussmann.ee, kogutakse mõnikord üldteavet (mitte registreerimise kaudu), mis ei ole isikuandmed (nt kasutatav veebilehitseja, külastuskordade arv, külastuse keskmine kestus, külastatud lehed). Seda teavet kogutakse meie veebisaidi hindamiseks ning selle sisu ja funktsioonide täiustamiseks.

Autoriõigus​​​​​​​
Kõikide Dussmann Service’i veebisaidil www.dussmann.ee esitatud tekstide, piltide, skeemide, helide, videote ja animatsioonide ning nende korralduse suhtes kehtib autorikaitse seadus ning muud intellektuaalomandi kaitset käsitlevad seadused. Neid ei tohi ärilisel eesmärgil kopeerida, edasi anda, muuta ega teistel veebisaitidel kasutada. Erandiks on tekstid ja pildid veergudes „Ajakirjandus” ja „Dussmann Grupp”, mida on lubatud reprodutseerida. Pange tähele, et mõned Dussmann Service’i saidi www.dussmann.ee leheküljed sisaldavad pilte, mille autoriõigus kuulub neile, kes need esitasid.

Vastutus​​​​​​​
Kogu selle veebisaidi sisu on põhjalikult kontrollitud. Me püüame teavet korrapäraselt täiendada ja uuendada. Me ei saa siiski tagada, et see on täpne, täielik ja ajakohane. Dussmann Grupi saidil www.dussmann.com esitatakse teavet ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita. Dussmann Service’i sait www.dussmann.ee loobub igasugusest vastutusest kahjude eest, mis on tekkinud otseselt või kaudselt selle veebisaidi kasutamisel, välja arvatud juhul, kui kahju on tekkinud Dussmann Service’i saidi www.dussmann.ee tahtliku või hooletu tegevuse tagajärjel.

Viited ja lingid​​​​​​​
Otseste või kaudsete viidete või linkide korral kolmanda isiku veebisaitidele, mille eest Dussmann Service’i veebisait www.dussmann.ee ei vastuta, kehtib vastutuskohustus üksnes siis, kui Dussmann Service’i veebisait www.dussmann.ee on sisust teadlik ning on tehniliselt võimalik ja mõistlik takistada juurdepääsu ebaseaduslikule sisule. Käesolevaga teatab Dussmann Service’i sait www.dussmann.ee, et linkide lisamisel ei olnud ebaseaduslik sisu ilmne. Dussmann Service’i saidil www.dussmann.ee puudub mõju lingitud lehekülgede praegusele ja tulevasele sisule. Seetõttu ütleb Dussmann Service’i sait www.dussmann.ee lahti kogu lingitud saitide sisust, mida muudeti pärast linkide lisamist. See väide kehtib kõikide selle saidi lehekülgede suhtes, mis sisaldavad välistele saitidele viivaid linke või ribareklaame.

Vastutus ebaseadusliku, vigase või puuduliku sisu eest ja eriti sellise teabe kasutamisest või kasutamata jätmisest tulenevate kahjude eest lasub täielikult neil, kes vastutavad vastavate lingitud lehekülgede eest, mitte neil, kes nende linkide kaudu üksnes viitavad teabele.

Luba
Sellel veebisaidil olev intellektuaalomand, s.t patendid, tootemargid ja autoriõigused on kaitstud. Veebisait ei luba kolmandatel isikutel kasutada intellektuaalomandit, mis kuulub Dussmann Service’i saidile www.dussmann.ee.

Kehtivad õigusaktid
Kogu sellel saidil esitatud teabe ja andmete, veebisaidi kasutuse ning kogu veebisaidiga seotud tegevuse, lubamise ja keeldumise suhtes kehtivad üksnes Saksamaa seadused. Ainujurisdiktsiooni ja täideviimise kohaks on Berliin.

Autoriõigus​​​​​​​
© 2019 Kursana Eesti OÜ. Kõik õigused kaitstud.