Meie vundament: kompetenstust, kogemused ja teadlik vastutus

Me võimaldame vanematele ja hooldust vajavatele inimestele turvalist, väärikat ja individuaalset elu. Kursana pakub majutusteenust kvaliteetse hooldusteenusega. Meil on 35-aastane kogemus professionaalse eakate hooldamise vallas ning me oleme esindatud Austias, Eestis, Itaalias, Saksamaal ja Šveitsis. Kursanas 116 tegevuskohas on umbes 13 600 klienti , kelle osutab teenust umbes 6800 töötajat. Eestis oleme esindatud ainult ühe hooldekoduga.

Meie hooldekodusid iseloomustavad eeskujulikud standardid, kaasaegsed hooldusvõtted, kõrge teadlikkus teeninduse vallas ja majanduslikult kindlatel alustel olevad juhtimiststruktuurid. Meie poolt pakutavate teenuste kvaliteet on tavapärasest kõrgem.

Kindlustunne peitub selle taga

Kursana võttis Merivälja pansioni 2000. aastal üle. Kursana kuulub Berliinis asuvasse pereettevõttesse Dussmann Group. Dussmann Group’i kui ühte suurimasse multiteenuseid pakkuvasse rahvusvahelisse ettevõttesse kuulumine annab meile kindla aluse ning sellega kaasnevad meie hooldekodudes teenuste osutamisel mitmesugused sünergeetilised efektid. Nii saame me täielikult keskenduda oma tuumikkompetentsusele – hooldusele.

Kursana kontsern

Kursana Merivälja pansion on Kursana kontserni osa. Lähemat teavet leiate Te aadressilt www.kursana.de.

Tegevuskohtade kaart

Kõik meie Kursana hooldekodud Eestis, Saksamaal, Austrias ja Šveitsis leiate Te tegevuskohtade kaardilt.

 

Kvaliteedi tagamine on esikohal

Me oleme kõrge kvaliteediga teenuste pakkuja, kes töötab välja tulevikku suunatud mudeleid hooldekodude jaoks ja kelle pakkumised on suunatud järjest kasvavale hooldusvajadusele. Me soovime, et meie kliendid oleksid väga hästi hooldatud. Selle eest kannab hoolt meie kvaliteedijuhtimine, mis tagab kesksete ja regionaalsete struktuuride abil kõrgete standardite kinnipidamise. Me teeme kõik selleks, et meie kvaliteeti veelgi parendada.

Heaks hoolduseks otsime häid töötajaid

Kõrge kvaliteedi tagavad meie töötajad, kes on hea meelega meie klientide teenistuses. Meeskonnatööd tehes pühenduvad nad iga päev oma asjatundlikkuse ja südamega eakate inimeste hooldusele ja hoolitsemisele. Me paneme suurt rõhku sellele, et rakendada iga töötajat vastavalt sellele, millised on tema inimlikud võimed ja kutsealased kvalifikatsioonid. Seepärast edendame oma töötajaid pidevalt nende isiklikus ja erialases arengus ning toetame nende kutsealast täiendõpet.

Mugav elu turvalises kodus

Meie hooldekodud pakuvad mugavat elamist õdusas atmosfääris ja nad on ühtlasi moodsa tehnilise varustusega. Soojad värvitoonid, kena mööbel ja kaunid dekoratiivsed kujunduselemendid aitavad kaasa kodutunde tekkimisele. Kursana peaaegu kõik hooldekodud on täiesti barjäärivabad. Heledad ruumid, laiad koridorid, suured uksed, käsipuud, eakatele mõeldud liftid ja selged juhtimissüsteemid annavad meie elanikele kindlustunde. Majas on samal ajal kutsungisüsteem, mille abil on võimalik igal ajal meie personali appi kutsuda.

Sotsiaalne vastutus

Igal hooldekodu elanikul on oma individuaalne elulugu, mida me respekteerime. Tahame neile võimaldada enesemääratud elu nii kaua kui võimalik ning turgutada selleks nende võimeid ja ressursse. Ilma motivatsiooni ja kvalifikatsioonita töötajateta ei oleks ee võimalik. Nende igapäevase töö ja teadliku vastutustunde eest pälvivad nad suurimat tunnustust. Kursana pakub atraktiivse tööandjana oma töötajatele õiglast töötasu, laialdasi täiendõppevõimalusi ja väga häid võimalusi karjääri tegemiseks.

Igakülgne hoolekanne parema heaolu nimel

Me oleme ööpäevaringselt oma elanike päralt. Igapäevane kehahooldus ning abi riietumisel ja ravimite võtmisel kuuluvad samuti meie pakutavate teenuste hulka nagu ka mitmekülgsed pakkumised vaba aja veetmiseks ja harrastustega tegelemiseks, mis edendab seltsielu.

Et kujundada meie elanike igapäevane elu nii mugavaks kui võimalik, saavad nad kasutada peale selle mitmeid teenuseid: näiteks puhastus- ja pesuteenindus, majahoidjateenus ja meie oma köögi pakutav täistoitlustamine. Isegi juuksur on meil majas olemas.