Kursana ettevõtte kultuur

Meie igapäevane töö põhineb selgetel väärtustel ja põhimõtetel. Need kujundavad meie ettevõtte kultuuri ja kohustavad meid igal ajal üle võtma vastutust. Kursana ettevõtte lipukirjad ja Code of Conduct (käitumiskoodeks) on jätkusuutliku ettevõtte juhtimise olulised nurgakivid.

Meie ettevõtte lipukiri näitab suunab kätte

Ettevõtte lipukiri kirjeldab meie antud lubadust, mis sisaldab lisaks atraktiivsetele hooldus- ja teeninduspakkumistele ning kõrgetele kvaliteedistandarditele lugupidavat klientide, töötajate ja partnerite kohtlemist. Nende kõigi jaoks loome me kindlustunde ja võtame vastutuse edasise arengu ja tuleviku kindlustamise eest.   

Me seame inimese meie igapäevase töö keskmesse. Me teeme oma klientidele võimalikuks turvalise, enesemääratud ja tasemel elu nii meie hooldekodudes üheskoos elades kui ka meie klientide juures kodus ning loome kõikjal südamliku ja sooja õhkkonna.

Inimene keskpunktis
Inimene keskpunktis

Meie ettevõtte lipukiri kajastab meie igapäevaseid töid ja tegemisi.

Vaata faili

Code of Conduct – järgida seadusi ja norme

Dussmann Group‘i Code of Conduct kujutab endast Kursana eetilist kompassi. Selle reeglistikuga kohustame oma töötajaid kõigil tasandeil, samuti meie tarnijaid ja äripartnereid käituma juriidiliselt korrektselt, seega pidama kinni seadustest ja normidest. Code of Conduct seab eesmärgiks võidelda algusest peale korruptsiooni vastu, säilitada õiglased konkurentsitingimused ning edendada lugupidavat koostööd ja takistada diskrimineerimist.  

Luua ühised väärtused ja elada nende järgi
Luua ühised väärtused ja elada nende järgi

Meie käitumiskoodeks kohustab Kursanat ja tema partnereid olema ausad ja õiguskuulekad.

Vaata faili